Utställningar

Samlingsutställningar:
1997 Liljekvisterpar
2001 Sätergruppen i Säter
2001 Kulturhuset i Orsa
2005 Konstspaning i Säterbygden
2005 Dalarnas diamant i Särna
2007 Konstspaning i Säterbygden
2008 GamlaMeken
 2016 Säters folketshus