Tusch /Blyertsteckning

Fullriggare
Fullriggare skolarbete

 

 

 

 

 

 

Kommunikation i  Säter vy över Gustafs